Elektryk-Kielczow.pl

Instalacje | Zabezpieczenia | Automatyka domowa

  • e-mail: serwis@elektryk-kielczow.pl
Tu jesteś: Start » Artykuły » ELEKTRYKA – podstawowe pojęcia

Instalacje

elektryk-kielczow-instalacje

Automatyka domowa

elektryk-kielczow-domy-inteligentne

Zabezpieczenie mienia

elektryk-kielczow-zabezpieczenie-mienia

Montaż urządzeń

elektryk-kielczow-montaz-urzadzen

SERWIS + AWARIE

elektryk-kielczow-awarie

ELEKTRYKA – podstawowe pojęcia

Elektryk-Kielczow.pl - 601-684-854Napięcie – mierzone w woltach, jest to różnica potencjałów pomiędzy przewodem lub punktem w instalacji elektrycznej a innym przewodem lub punktem, albo “ziemią”. Potencjał “ziemi” przyjmuje się za równy zeru. W instalacji, napięcie pomiędzy przewodem każdej z faz a ziemią wynosi 230 V, a pomiędzy przewodami różnych faz 400 V.

 

Prąd zwarcia – mierzony w amperach, prąd płynący w instalacji w wyniku uszkodzenia izolacji przewodów, osprzętu lub urządzeń.

 

Przewód roboczy (brązowy, czarny, czerwony) – w normalnych warunkach znajduje się pod napięciem i przewodzi prąd roboczy – oznaczany jest dużą literą L i cyframi od 1 do 3; L1, L2, L3.

 

Przewód neutralny (niebieski, szary) – w normalnych warunkach mogący znaleźć się pod napięciem; przewodzący prąd roboczy w obwodach jednofazowych, oznaczany dużą literą N.

 

Przewód ochronny (zielono-zółty) – w normalnych warunkach nie znajduje się pod napięciem, oznaczany dużymi literami PE.

 

Przewód ochronno-neutralny – spełnia jednocześnie funkcję przewodu neutralnego i ochronnego – oznaczany dużymi literami PEN.

 

Styk ochronny – element gniazdka wtyczkowego lub innego urządzenia elektrycznego, służący do przyłączenia przewodu ochronnego lub ochronno-neutralnego.

 

Bezpiecznik topikowy (potocznie “korek”) – zabezpieczenie chroniące instalacje elektryczne przed skutkami zwarć oraz przeciążeniami. Ponowne użycie wymaga wymiany wkładki topikowej na nową o tym samym prądzie znamionowym, właściwym dla wkładki danej wielkości, np. 10, 16 A itd. Przepalenie się bezpiecznika jest sygnalizowanie odpadnięciem kolorowego oczka widocznego przez szybkę w główce.

 

Bezpiecznik automatyczny wkręcany (potocznie “korek”, ale automatyczny) – zabezpieczenie spełniające te same funkcje co bezpiecznik topikowy jednakże ponowne załączenie nie wymaga wymiany elementów. Jest on wkręcany w takie samo gniazdo, jak główka bezpiecznika topikowego. Wyposażony jest w dwa przyciski. Centralny, większy, po wciśnięciu do oporu załącza obwód, zaś umieszczony obok (mały) po naciśnięciu powoduje wyłączenie obwodu. Optycznie jest to sygnalizowane “wyskoczeniem” przycisku centralnego. W przypadku zwarcia lub przeciążenia występującego w chronionym obwodzie, przycisk centralny “wyskakuje” samoczynnie.

 

Wyłącznik nadmiarowoprądowy – aparat chroniący instalację przed przeciążeniem i skutkami zwarć; występują w wersjach jedno-, dwu-, trzy- i czterobiegunowe; ponowne włączenie nie wymaga wymiany elementów.

 

Wyłącznik różnicowoprądowy – aparat chroniący przed porażeniem elektrycznym i pożarem; ponowne włączenie nie wymaga wymiany elementów. Zadziałanie wyłącznika nadmiarowoprądowego lub różnicowoprądowego powoduje rozłączenie chronionego obwodu. Optycznie jest to sygnalizowane “przeskoczeniem” dźwigienki umieszczonej na przedniej stronie jego obudowy – z położenia załączone (górne) w położenie wyłączone (dolne). Ponowne włączenie następuje poprzez przesunięcie dźwigienki do góry.

 

Połączenie wyrównawcze – zespół przewodów i zacisków służący do wzajemnego połączenia ze sobą i z uziemieniem oraz z punktem zerowym tablicy rozdzielczej wszystkich metalowych przedmiotów.

 

Zasilanie jednofazowe – linia zasilająca przy napięciu przemiennym 230 V, 50 Hz wykonana jako 3-przewodowa – L, N, PE.

 

Zasilanie trójfazowe – linia zasilająca przy napięciu przemiennym 230/400 V, 50 Hz wykonana jako 5-przewodowa – L1, L2, L3, N, PE.

 

Przyłącze – odcinek lub element sieci służący do połączenia urządzeń odbiorcy z siecią przedsiębiorstwa świadczącego usługi przesyłowe. Zgodnie z nowym Prawem energetycznym nie musi on być dostawcą energii.

 

Złącze – punkt połączenia przyłącza z siecią lub instalacją zawierający zabezpieczenia główne oraz często także licznik.

 

Moc przyłączeniowa – moc czynna, którą zamierza pobierać odbiorca, jest to moc mniejsza od sumy mocy posiadanych odbiorników. Odbiorca określa ją we wniosku o przyłączenie.

 

Warunki dotyczące przyłączania do sieci elektroenergetycznych nowych odbiorców energii określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 20 grudnia 2004 roku. (Dz. U. z 2005 r. Nr 2 poz.6).