Elektryk-Kielczow.pl

Instalacje | Zabezpieczenia | Automatyka domowa

 • e-mail: serwis@elektryk-kielczow.pl
Tu jesteś: Start » Artykuły » Rozdzielnica budowlana

Instalacje

elektryk-kielczow-instalacje

Automatyka domowa

elektryk-kielczow-domy-inteligentne

Zabezpieczenie mienia

elektryk-kielczow-zabezpieczenie-mienia

Montaż urządzeń

elektryk-kielczow-montaz-urzadzen

SERWIS + AWARIE

elektryk-kielczow-awarie

Rozdzielnica budowlana

Rozdzielnica budowlana (C) Elektryk-Kielczow.pl | 601 684 854 | www.Elektryk-Kielczow.plRozdzielnice budowlane służą do zasilania, rozliczania oraz zabezpieczania tymczasowych instalacji elektrycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń. Głównym elementem ich wyposażenia są gniazda, umożliwiające zasilanie wszelkiego typu urządzeń elektrycznych.

W zależności od wersji wykonania, gniazda montowane są: we wnętrzu obudów lub zewnętrznie, na ich bocznych ścianach lub pod obudowami. Wykonywane są w opcji przenośnej lub do trwałego usytuowania. Rozdzielnice budowlane wyposażane są również w bezpośrednie lub pół-pośrednie układy pomiarowe, służące do pomiaru odbieranej energii elektrycznej. Często realizują także funkcje rozdziału instalacji, mogą być przystosowane do zasilania z agregatu prądotwórczego oraz przygotowane do połączenia szeregowego.

 

Głównym przeznaczeniem rozdzielnic budowlanych jest dostarczanie energii elektrycznej, niezbędnej do wykonywania wszelkiego rodzaju prac remontowo-budowlanych oraz eksploatacyjnych. Stosowane są zarówno na placach budów obiektów jednorodzinnych, jak również obsługują budowy dużych obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych, handlowych i mieszkaniowych. Zasilają także budowy dróg, autostrad i infrastruktury z nimi związanej. Używane są do obsługi obiektów sportowych, imprez masowych i plenerowych.

 

Miejscami instalacji rozdzielnic budowlanych są:

 • tereny placów budów lub powierzchnie obiektów, gdzie w miejscach wynikających z potrzeby zasilania urządzeń elektrycznych, montowane są za pomocą uchwytów, stojaków lub fundamentów

Podstawowe elementy wyposażenia rozdzielnic budowlanych to:

 • konstrukcje montażowe,
 • płyty izolacyjne,
 • listwy zaciskowe dla przewodów zasilających i odbiorczych,
 • zabezpieczenia przedlicznikowe,
 • tablice licznikowe,
 • rozłączniki główne, (w celach bezpieczeństwa montowane zazwyczaj na zewnętrznej elewacji rozdzielnic),
 • wyłączniki nadprądowe lub rozłączniki bezpiecznikowe
 • wyłączniki różnicowo-prądowe stosowane jako zabezpieczenia gniazd odbiorczych,
 • gniazda odbiorcze.

Dla wyposażania rozdzielnic budowlanych stosowane są następujące rodzaje gniazd odbiorczych:

 • gniazda 2P, 16A, 24V, IP44 – tablicowe z użyciem transformatora
 • gniazda 3P, 16A, 230V, IP44 – natynkowe lub tablicowe skośne
 • gniazda 5P, 16A, 400V, IP44 – natynkowe lub tablicowe skośne
 • gniazda 5P, 32A, 400V, IP44 – natynkowe lub tablicowe skośne
 • gniazda 5P, 63A, 400V, IP44 – natynkowe lub tablicowe skośne
 • gniazda 5P, 125A, 400V, Ip44 – natynkowe lub tablicowe skośne

Rozdzielnice budowlane mogą być dowolnie konfigurowane i wyposażane w zależności od przewidywanych funkcji, sposobu i źródła zasilania, ilości i miejsca montażu gniazd odbiorczych i dodatkowego wyposażenia oraz sposobu montażu.

 

Rozdzielnice budowlane powinny spełniać wymagania norm:

 • PN-EN 60439-1:2003+A1:2006, EN 60439-1:1999+A1:2004,
 • PN-EN 60439-4:2008, EN 60439-4:2004,
 • PN-EN 60529:2003, EN 60529:1991+A1:2000
 • Posiadać certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobów znakiem bezpieczeństwa “B”,
 • Posiadać certyfikat potwierdzający zgodność wykonania z zasadniczymi wymaganiami określonymi w Dyrektywie Unii Europejskiej 2006/95/WE, nadający prawo oznakowania wyrobów znakiem zgodności CE.