Elektryk-Kielczow.pl

Instalacje | Zabezpieczenia | Automatyka domowa

  • e-mail: serwis@elektryk-kielczow.pl
Tu jesteś: Start » Przepisy

Instalacje

elektryk-kielczow-instalacje

Automatyka domowa

elektryk-kielczow-domy-inteligentne

Zabezpieczenie mienia

elektryk-kielczow-zabezpieczenie-mienia

Montaż urządzeń

elektryk-kielczow-montaz-urzadzen

SERWIS + AWARIE

elektryk-kielczow-awarie

Przepisy

Przepisy z zakresu energetyki oraz elektryki:

 

Prawo energetyczne – Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. [Dz.U.2012.1059]

 

Prawo budowlane – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. [Dz.U.10.243.1623]

 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności [Dz.U.10.138.935]

 

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych [Dz.U.09.205.1585]

 

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków i chorób zawodowych [Dz.U.09.167.1322]

 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej [Dz.U.09.178.1380]

 

Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji [Dz.U.2002.169.1386]

 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym [Dz.U.00.122.1321]

 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej [Dz.U.09.12.68]

 

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy [Dz.U.2012.404]

 

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej [Dz.U.2011.212.1263]

 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska [Dz.U.2011.212.1263]

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [Dz.U.02.75.690], wraz z późniejszymi zmianami: [Dz.U. 2003 nr 33 poz. 270] oraz [Dz.U. 2004 nr 109 poz. 1156] oraz [Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1514] oraz [Dz.U. 2009 nr 56 poz. 461]

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego [Dz.U.07.93.623], zm: Dz.U 2008 Nr 30, poz.178.

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów [Dz.U.10.109.719]

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych
podlegających dozorowi technicznemu [Dz.U.02.120.1021]

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego [Dz.U.07.155.1089]

Zrealizowane Projekty

Polecane artykuły