Elektryk-Kielczow.pl

Instalacje | Zabezpieczenia | Automatyka domowa

 • e-mail: serwis@elektryk-kielczow.pl
Tu jesteś: Start » Artykuły » Procedura zmiany sprzedawcy energii

Instalacje

elektryk-kielczow-instalacje

Automatyka domowa

elektryk-kielczow-domy-inteligentne

Zabezpieczenie mienia

elektryk-kielczow-zabezpieczenie-mienia

Montaż urządzeń

elektryk-kielczow-montaz-urzadzen

SERWIS + AWARIE

elektryk-kielczow-awarie

Procedura zmiany sprzedawcy energii

(C) Elektryk-Kielczow.pl | 601 684 854 | www.Elektryk-Kielczow.plSą 2 drogi, na które każdy z nas może zdecydować się przy zmianie sprzedawcy energii elektrycznej. Artykuł przedstawia ogólne kroki, które mogą się różnić w zależności od Twojego dostawcy.

 

 

 

 

 

 

 

JEŚLI odbiorca sam przeprowadza procedurę zmiany

 1. Odbiorca dokonuje wyboru sprzedawcy i zawiera umowę sprzedaży. Nowa umowa sprzedaży powinna wejść w życie z dniem wygaśnięcia umowy sprzedaży z dotychczasowym sprzedawcą – takie rozwiązanie gwarantuje ciągłość sprzedaży.
  Odbiorca może zapytać nowego sprzedawcę o możliwość zawarcia umowy kompleksowej (zamiast dwóch umów – umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług dystrybucji).
 2. Odbiorca wypowiada obowiązującą dotychczas umowę sprzedaży. W przypadku pierwszej zmiany odbiorca wypowiada zazwyczaj tzw. umowę kompleksową, czyli obejmującą zarówno warunki sprzedaży energii elektrycznej, jak i świadczenia usługi dystrybucji.
 3. Odbiorca zawiera umowę o świadczenie usługi dystrybucji. Po wypowiedzeniu umowy kompleksowej, oprócz nowej umowy sprzedaży z wybranym sprzedawcą, odbiorca zawiera z operatorem systemu dystrybucyjnego umowę o świadczenie usług dystrybucji. Umowa ta wchodzi w życie z dniem rozwiązania umowy kompleksowej. Istotne jest, że nową umowę o świadczenie usługi dystrybucji odbiorca może zawrzeć na czas nieokreślony. W takim przypadku nie jest konieczne wypowiadanie i ponowne jej zawieranie przy kolejnych zmianach sprzedawców.
 4. Odbiorca informuje operatora systemu dystrybucyjnego o zawarciu umowy sprzedaży z nowym sprzedawcą. Zgłoszenie odbywa się z wykorzystaniem formularza udostępnianego przez operatora systemu dystrybucyjnego (m.in. na stronie internetowej operatora).
 5. Ewentualne dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych (liczników). W zależności od wielkości zużycia energii zmiana sprzedawcy może wymagać dostosowania układu pomiarowo – rozliczeniowego. Koszty dostosowania układu ponosi właściciel układu, którym w przypadku odbiorców w gospodarstwie domowym jest operator systemu dystrybucyjnego.
 6. Odczyt licznika i rozliczenie końcowe z dotychczasowym sprzedawcą. W przypadku liczników bez transmisji danych odczyt taki może być opóźniony, ale nie powinien nastąpić później niż w ciągu 5 dni roboczych po zmianie sprzedawcy. Stan licznika na dzień zmiany sprzedawcy operator przekazuje dotychczasowemu oraz nowemu sprzedawcy – na tej podstawie dokonywane jest rozliczenie końcowe.

JEŚLI odbiorca udziela pełnomocnictwa nowemu sprzedawcy

 

 1. Odbiorca dokonuje wyboru sprzedawcy i zawiera umowę sprzedaży.
  W tym kroku odbiorca upoważnia nowego sprzedawcę do reprezentowania go przed operatorem systemu dystrybucyjnego oraz przed dotychczasowym sprzedawcą. W tym przypadku nowy sprzedawca – w imieniu odbiorcy – dokonuje niezbędnych formalności tj. wypowiada umowę dotychczasowemu sprzedawcy, zawiera (o ile to konieczne) umowę o świadczenie usług dystrybucji z operatorem systemu dystrybucyjnego.
 2. Odczyt licznika i rozliczenie końcowe z dotychczasowym sprzedawcą.